Odense Spiseguide har med 24 trykte udgivelser, samt Fyns største internetportal for restaurationsbranchen, slået sig fast som en uundværlig partner for restauratører i Odense når det gælder markedsføring på en effektfuld og professionel måde.

Folderen udkommer 2 gange om året 15. april og 15. oktober. Det er HR-DESIGN der producerer og udgiver Odense Spiseguide


"Kreativitet er tæmning af det universelle og evnen til at få det til at tage form for ens indre blik"

Peter Koestenbaum